BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE PROCESOWYM I MASZYNOWYM

Serwis informacyjny o wydarzeniach branżowych z dziedziny bezpieczeństwa w przemyśle procesowym i maszynowym.
Wsparcie merytoryczne dla projektantów i użytkowników instalacji przemysłowych w zakresie bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji systemów maszynowych.   
Projekty analityczne z zakresu bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i bezpieczeństwa maszyn, na wszystkich szczeblach projektowania i rozwoju instalacji przemysłowych.   
  Szkolenia dotyczące praktycznych i prawnych zagadnień wykonawczych w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, a także bezpieczeństwa wytwarzania i eksploatowania maszyn.
   

NAJPROSTSZE I NAJSKUTECZNIEJSZE FORMY KONTAKTU

Telefonicznie pod numerem telefonu:

+48 601 471 572

Korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej:

biuro@batip.pl

Informacje i dane firmowe znajdują się w stopkach każdej podstrony.


 

 

 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI BATiP

 

Działalność Biura Analiz Technicznych i Przemysłowych (BATiP) skupiona jest wokół problematyki związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa na instalacjach technologicznych, na wszystkich szczeblach projektowania i rozwoju. Problematyka ta dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu procesowego i maszynowego, dlatego obszar działalności BATiP nie jest ograniczony branżowo, ale ukierunkowany na technologie produkcyjne niezależnie od wielkości i złożoności instalacji oraz niezależnie od końcowego przeznaczenia wytwarzanego produktu.

 

 

Specjalizacja BATiP w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i maszynowego pozwala na wykorzystanie w realizowanych projektach zarówno wiedzy ukierunkowanej branżowo, jak i odnoszącej się do relacji międzybranżowych oraz praktyk okołobranżowych. Takie podejście realizacyjne ma szczególne znaczenie w zapewnienia zgodności prawnej i normatywnej w zakresie stosowania Dyrektyw Bezpieczeństwa Przemysłowego i Technicznego.

 

 

Działalność usługowa BATiP w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i maszynowego obejmuje konsultacje techniczne i technologiczne, realizacje projektów analitycznych oraz szkolenia programowe i dedykowane dla odbiorców przemysłowych. Główne obszary realizacyjne obejmują:

W obszarze bezpieczeństwa procesowego:

    • analizy ryzyka procesowego dla wszystkich etapów cyklu życia instalacji przemysłowych (koncepcji, projektu, wdrożenia i eksploatacji),
    • oceny zagrożenia wybuchem oraz analizy i oceny ryzyka wybuchu na instalacjach przemysłowych,
    • opracowania formalne dla wypełnienia wymogów prawnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (Oceny Zagrożenia Wybuchem oraz Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem).

W obszarze bezpieczeństwa maszyn:

Szczegółowe opisy działalności w poszczególnych obszarach znajdują się w dedykowanych zakładkach.

 

powrót do początku strony Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.

Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.