Usługa konsultacyjna BATiP polega na zapewnieniu wsparcia merytorycznego dla projektantów i użytkowników instalacji przemysłowych w zakresie bezpieczeństwa procesowego i przeciwwybuchowego. Wsparcie konsultacyjne realizowane jest w formie bezpłatnych i płatnych porad technicznych, w oparciu o obowiązujące dobre praktyki inżynierskie oraz aktualne regulacje prawne i normatywne.

W przypadkach, gdy sporządzenie przez BATiP opinii lub porady wymaga przeprowadzenia analizy i jej udokumentowania, każdorazowo proponowane jest sporządzenie oferty z zakresu projektów analitycznych lub wskazywane są możliwości realizacyjne leżące poza obszarem działalności biura (rekomendacje).